قرمز سبز آبي خاکستري
[ و فرمود : ] اگر بدين شمشيرم بر بينى مرد با ايمان زنم كه مرا دشمن گيرد ، نگيرد ، و اگر همه جهان را بر منافق ريزم تا مرا دوست دارد ، نپذيرد ، و اين از آن است كه قضا جارى گشت و بر زبان پيامبر امّى گذشت كه فرمود : اى على مؤمن تو را دشمن نگيرد و منافق دوستى تو نپذيرد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت